Show Side Menu
Useful Resources

Rhagnodiadau Ychwanegol

Mae rhagnodiadau ychwanegol yn cael ei awdurdodi gan y meddyg a gallwch ei cael drwy gyflawni y bonyn ar yr ochr dde o'r rhagnodiadau. Dylech ddychwelyd y bonyn i'r meddygfa drwy law, drwy bost neu drwy fax (01267 234422). Gallwch hefyd wneud cais dros y ffôn drwy ffonio y linell rhagnodiadau rhwng 9.00 y bore a 3.00 y prynhawn ar 01267 236242. Mae eisiau arnom o leiaf bedair awr ar hugain o rybudd i ni brosesi eich cais. Dylech gynnwys amlen â stamp a'ch cyfeiriad arni os hoffech i ni ei bostio i chi. Mae pob fferyllfa lleol yn galw'n ddyddiol ar ol 2.00yp i gasglu rhagnodiadau ac mae rhai yn gallu cludo y meddyginiaeth i chi yn eich cartref. Os oes eisiau y gwasanaeth hyn arnoch bydd yn rhaid i chi gysylltu gydach fferyllfa arferol.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!