Show Side Menu

Cyngor Dros y Ffon

Mae'r meddygon ar gael fel arfer rhwng 11.30yb a 12 hanner dydd i gymryd galwadau ffôn. Ar adegau eraill, mae'n bosibl eu bod nhw'n gweld cleifion ac mae torri ar draws yn gallu bod yn boendod ac efallai yn ofidis i'r claf sydd gyda'r meddyg ar y pryd. Oherwydd hynny, gofynnwyd i'r staff beidio â tharfu ar y meddyg oni bai ei fod yn alwad frys. Os na fydd yn meddyg ar gael pan fyddwch yn galw bydd manylion eich gofyniad yn cael ei gymryd a bydd y meddyg yn eich galw yn ôl.

St Peter's Surgery - Meddygfa San Pedr - St Peter's Street , Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1AH
  • Telephone 01267 236241 (24 hours/awr)
Meddygfa San Pedr - Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1AH
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top