Show Side Menu

Clinigau

Clinig Diabetic Dydd Mawrth cyntaf a trydedd
9.00yb - 12.30yp a 2.00 - 5.00yp
Clinig Asthma/ COPD Dydd lau 2.00 - 5.00yp
Clinig Dolur y Galon Dydd Mawrth ail a pedwaredd
9.00yb - 12.30yp a 2.00 - 5.00yp
Clinig Imiwneiddio Plant Dydd Llun 2.00 - 3.30yp
Clinig Arolygiaeth Iechyd Plant Dydd lau cyntaf a trydedd
9.30 yb - 12.30yp
Clinig Cyn Geni Dydd Mercher 12 hanner dydd - 4.00yp
Clinig Fflebotomi Pob Dydd 
9.00 - 10.00yb
Clinig HRT Dydd Llun Cyntaf y mis
11.00yb - 12.30yp
Profion ceg y groth  
Imiwneiddio  
Gofal atal cenhedlu yn
cynwys ffitio torch/Implanon
 
Imiwneiddio gwyliau  
Hyrwyddio lechyd  
Cadw golwg ar bwysedd gwaed  
Llawfeddygaeth Lleddf  
Chwistrelliad i'r Cymal  
Chwistrellu'r Clustiau  

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
St Peter's Surgery - Meddygfa San Pedr - St Peter's Street , Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1AH
  • Telephone 01267 236241 (24 hours/awr)
Meddygfa San Pedr - Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1AH
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top