Show Side Menu
Useful Resources

Welcome To St Peter's Surgery / Croeso I Feddygfa San Pedr

 Dr CAM Jones, Dr IP Gravelle, Dr K Kantam, Dr C Bradburn

ST PETER'S SURGERY

St Peter's Street
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 1AH

MEDDYGFA SAN PEDR

Heol San Pedr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1AH

Health advice and Information 24 hours a day, every day. Enter

Cyngor a gwybodaeth iechyd, 24 awr y dydd, bob dydd.
Dewch i fewn

Telephone/Rhif ffôn
01267 236241 (24 hours/awr)
Fax/Ffacs
01267 234422
Prescription Line/Rhif ffôn Rhagnodiadau
01267 236242 (9.00am - 3.00pm)
EMERGENCY NUMBER
(WHEN THE SURGERY IS CLOSED)
111
RHIF ARGYFWNG
(PAN MAE'R FEDDYGFA AR GAU)
111

Surgery Opening Times
Monday - Friday 8.00am - 6.30pm

Oriau Agor Y Feddygfa
Dydd Llun - Dydd Gwener 8.00yb - 6.30yp

Hywel Dda University Health Board Headquarters
Merlins Court
Winch Lane
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1SB

Tel No - 01437 771 220

About Us / Amdanom Ni

The practice was established in July 1984 and originally located in Spilman Street. In April 1991 we moved to new purpose-built premises designed to offer up-to-date facilities. The surgery is located at the far end of St Peter's car park behind the bowling green. We are close to the main bus routes and 'pay and display' parking is available in front of the surgery. We aim to provide a caring, efficient and professional service of the highest standard. If you have any suggestions or are dissatisfied with the service then we will endeavour to resolve your problems quickly and efficiently.

In February 2004 the surgery became an approved training practice for the training of GP Registrars - doctors who have undertaken their general medical training and wish to train to become GPs.

Sefydlwyd y meddygfa yn mis Gorffennaf 1948 ac roedd wedi'i leoli'n wreiddiol yn Heol Spilman. Yn mis Ebrill 1991 symundon ni i adeilad newydd pwrpasol er mwyn cynnig y cyfleusterau diweddaraf. Mae'r feddygfa wedi'i leoli ym mhen pellaf Maes Parcio San Pedr y tu ôl i'r lawnt fowlio. Rydym yn agos at y prif lwybrau bysiau, a gallwch barcio yn union o flaen y feddygfa, ond cofiwch mae maes parcio 'talu ac arddangos' yw hwn. Ein nod yw darparu gwasaenaeth llawn gofal, effeithiol a phroffesiynol o'r safon uchaf. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os ydych yn anhapus a'r gwasanaeth, fe ymdrechwn i ddatrys eich problemau yn gyflym ac yn effeithiol.

Ym mis Chwefror 2004 fe gafodd y meddygfa ei cymeradwyo i hyfforddi meddygon i fod yn feddygon teuluol. Mae'r meddygon yma yn gymys ac wedi derbyn hyfforddiant llawn yn yr ysbyty.

Practice News
 • 16Jan 2020

  BANK HOLIDAYS

  THE SURGERY WILL BE CLOSED ON THE FOLLOWING DAYS:- GOOD FRIDAY - FRIDAY 10TH APRIL 2020 EASTER MONDAY - ...

  Read More »
 • 01Dec 2019

  REPEAT PRESCRIPTION ORDERING

  **IMPORTANT CHANGES FOR PATIENT** **************************************************************** AS FROM 1ST DECEMBER 2019, YOU WILL ...

  Read More »
 • 13Sep 2019

  FLU CLINICS

  ******  FLU CLINICS ****** PLEASE CONTACT THE SURGERY TO BOOK AN APPOINTMENT IN OUR DEDICATED FLU CLINICS.  THE CLINICS ARE ...

  Read More »
Health Conditions A to Z

The practice would like to thank the various advertisers who have helped to produce this Website. However, it must be pointed out that the accuracy of any statements cannot be warranted, nor any products or services advertised, be guaranteed or endorsed.

Mind - Wales Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd